קבוצת קרגל

חברות הקבוצה

חטיבת קרטון גלי 

 

חטיבת האריזות הגמישות