פלסטושק - אריזות גמישות
קבוצת קרגל

אבני דרך

-          1982: ייסוד חברת פלסטו שק.

-          1994: פלסטו שק הופכת לחברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה בתל אביב.

-          1996: הסמכה לתקן איכות ISO 9001

-          2002: רכישת מור פלסטיק ומיזוג שתי החברות.

-          2006: הסמכה לתקן ניהול סביבתי ISO 14001.

-          2006: הסמכה לתקן BRC לאריזות.

-          2007: קבוצת קרגל רוכשת את פלסטו שק.

-          2007: רכישת קרגל אריזות גמישות ומיזוג פעילותה בפלסטו שק.