אחריות סביבתית

דרך ארוכה עבר תחום האריזה החל משנות ה-50, אשר אופיינו בצריכה רבה של חומרי גלם ועד לתקופה זו, בה נעשה שימוש נרחב בטכנולוגיות מתקדמות, המאפשרות השגת יעילות מרבית תוך ניצולת חומרי גלם חסכונית.

 

קבוצת פלסטו-קרגל הינה מחלוצות התעשייה בישראל, אשר שמה לה למטרה את אימוץ המודל האירופאי וקידום תהליכי הייצור תוך שימור וטיפוח הסביבה.

 

הקבוצה רואה עצמה כמחויבת לנושא ומיישמת מדיניות אחידה ועקבית במספר מישורים עיקריים:

שיתוף הגורמים שלהם נגיעה באיכות הסביבה ועמידה בכל החוקים, הצווים, התקנות, דרישת רשויות ותקנים מחייבים קיימים, אשר פורסמו על ידי הלקוחות וגופים מוסמכים אחרים.

עידוד השימוש במערכת ניהול סביבתי אצל ספקים וקבלני משנה, חתירה למזעור השפעה סביבתית שלילית והכללת שיקולי מחזור בתכנון מהלכים ומוצרים חדשים והפקתם בתהליכי ייצור מתקדמים.

הקבוצה מחויבת לשיפור מתמיד, לחינוך והדרכת עובדים בנושאים אלו וכן מסייעת בפעילויות קהילתיות,  הקשורות לאיכות הסביבה.

 

החל משלב עיבוד חומרי הגלם בתהליך ידידותי לסביבה, דרך שימוש מושכל בתוצרי פחת ופלט וכלה בהחדרת תהליכים חדשניים המצמצמים נזקים אקולוגיים הקבוצה חותרת, הלכה למעשה, למציאת פתרונות סביבתיים יעילים.

 

במהלך השנים האחרונות הוטמעו בחטיבות הקבוצה שיטות התורמות לשמירה על איכות הסביבה:

בחטיבת הקרטון הגלי קודמו תהליכים המאפשרים שימוש מופחת בחומרי גלם, איסוף פסולת ייצור ומחזורה, והוקמה מערכת מתקדמת לטיהור מים.

תהליך ייצור הקרטון בקרגל עובד במיחזור מלא. כלל פסולת הקרטון נאספת באופן מסיבי ומועברת למיחזור בנייר חדרה ואתרים נוספים.

בחטיבת האריזות הגמישות מופעלת מערכת לטיהור אוויר הממזערת פגיעה בסביבה על ידי פסולת תעשייתית ומבטיחה שפליטות גזים תעשייתיים לא יסכנו אדם וסביבה.