מעורבות קהילתית

קבוצת פלסטו-קרגל מעסיקה למעלה מ- 700 עובדים ב- 5 מוקדי ייצור שונים ברחבי הארץ.

הקבוצה מייחסת חשיבות עצומה לטיפוח ושימור ההון האנושי ומטמיעה בארגון קוד אתי שעיקרו התווית מדיניות מחייבת להתנהגות עסקית הוגנת, ערכית וראויה, המנחה את נושאי המשרה, עובדי הקבוצה ונציגיה.

 

הקבוצה רואה לנגד עיניה את רווחת העובדים ובני משפחותיהם ומקדמת כחלק מאבני היסוד של הקבוצה יוזמות רחבות היקף לטיפוח העובדים בקהילתם: התווית מסלולי קידום בעלי אופק שרות רחב, תמיכה בתוכניות העשרה מקצועית ולימוד באמצעות מלגות ומענקים, סיוע והשתלבות בפרויקטים חברתיים מקומיים ועוד.

 

קבוצת פלסטו-קרגל גאה בעובדיה ובמערכת היחסים ההדדית, המתאפיינת בנתינה בתחושת שייכות, מעורבות ויציבות, אשר הולכים ומעמיקים לאורך השנים.

 
 

אחריות סביבתית
מעורבות קהילתית
מצויינות טכנולוגית
צור קשר
אתר נגיש
עיצוב