כניסה ללקוחות
קבוצת קרגל

תקנים

מפעל קרגל קרטון גלי מחזיק בתקנים הבאים:  

תקן ישראלי: 588 המקובל בתעשייה

 

תקנים בינלאומיים: קרגל היתה הראשונה לאמץ את תקן ISO 9002 בתעשיית האריזה ומחזיקה במהדורה האחרונה ISO 9001-2015 

תקנים אלו עומדים בביקורת חצי שנתית ומתעדכנים מעת לעת על פי דרישות מכון התקנים הישראלי.

 

תקן 18000 בנושאי בטיחות וגיהות

 

תקן 14000 בנושא איכות סביבה