PlastosacMain logo

שקיות בעלות סרט דביק לסגירה

שקיות בעלות סרט דביק לסגירה (Enlarge)
שקיות אלה נועדו לשמור על תכולתן כשהדבר נדרש. הסרט הדביק מונע פתיחה וכל ניסיון לפתוח את השקית מותיר סימנים ברורים שאינם ניתנים למחיקה. הדפסה עד 8 צבעים. 
PrintTell a friend