PlastosacMain logo

שקיות אשפה

שקיות אשפה (Enlarge)

פלסטו שק מספקת שקיות אשפה איכותיות וחזקות במיוחד. 

שקיות אלה מסופקות עם האופציות הבאות: 

- סרט הידוק / קשירה. 

- עם פרפורציה על גבי גלילים. 

- הדפסה עד 4 צבעים בכל צד. 

- באריזה מודפסת ב- 6 צבעים. 

- ניחוחות מגוונים (לבנדר, לימון, ורדים).

PrintTell a friend